Om oss

Vår vision är att bygga Sveriges säkraste arbetsplatser.

Säkerhet

Säkerhet är vårt viktigaste värdeord. Det genomsyrar alla delar av vår verksamhet och hanteras alltid först i alla moment. För att nå vår vision att bygga Sveriges säkraste arbetsplatser arbetar vi systematiskt med säkerhetsfrågor vid planering (arbetsberedningar) och vid produktion, (toolbox, riskanalyser, säkerhetsronder, egenkontroller).

Arbetsmiljö

Rätt säkerhetstänkande skall också kunna höja effektivitet och produktivitet för dig som kund och/eller användare. Nu pratar vi om en känsla av säkerhet, ergonomi och arbetsmiljö. Genom att alltid välja bästa möjliga tillgänglighet till arbetsplatsen och undvika stegar/stegluckor samt öka bredd och stabilitet på tillfarter och övergångar. Vid arbete på hög höjd eller på en hängande arbetsplats är det viktigt att bygga med extra stabilitet för att få en effektiv och produktiv framfart. 

Kompetens

Vi är ett STIB auktoriserat företag. Med det följer en garanti att montörer, arbetsledning och företagsledning alla utbildats genom STIB. Lägg därtill BYN:s lärlingsprogram och våran egen omfattande internutbildning så har vi ett utbildningssystem som garanterar högsta möjliga kompetens.

Ekonomi

Olika användare har olika arbetshöjd och bredd preferenser en bergborrare vill arbeta i navelhöjd för bästa resultat medans en elektriker vill jobba i huvudhöjd. Självklart bestämmer vi allt detta i samråd med dig som kund men slutresultatet är tidsvinster i projektets produktion vilket leder till ett bättre ekonomiskt resultat totalt.

Mervärde

Våra arbetsledare tar ofta på sig att samordna framfarten på entreprenaden mellan olika entreprenörer genom att bygga arbetsplattformar som passar flera olika användare samtidigt eller ordna planerade på minuten ändringar utan att projektet tappar fart.

För att ge dig som kund mervärde har vi utbildat våra montörer inom olika specialområden, läs mer under tjänster. Det finns ett tjugotal andra arbeten våra montörer är utbildade i inom byggservice. Övriga utbildningar som kan ge er mervärde är t.ex. heta arbeten, kat 19, tungalyft, skylift, hjullastare mm.

Kapacitet

Vi har i stort sätt inga begränsningar på storleken på ett projekt, vare sig det gäller material eller manskap. Vi driver normalt ett 40-tal projekt samtidigt.