Projekt

Förbifart Stockholm

  • Skärholmen, bullerskydd runt stenkross transportörerna (Subterra)
  • Johannelund, publika transportleder, (Implenia)
  • Hjulsta, skyddstunnel över E18, (Implenia)
  • Lovön, bullerskydd och byggnadsställningar (Lovön Samverkan)

Östermalms Saluhall

Ett utmanande projekt som krävt många innovativa lösningar för att tillfredsställa restaureringen av denna fina kulturmärkta byggnad från 1800 talet

Tegnérstorn

I byggnadsställningen användes för första gången så kallade "Franska Räcken" som ger högsta säkerhetsnivå enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Räckena monteras i bomlaget ovanför vilket medför att när man går upp i nästa bomlag så är det redan räckat och säkert.

KVV8

Nybyggnation av Bio-kraftvärmeverket i Värtan 2014-2017. Detta är ett av våra största projekt som omfattat bl.a. över 2 000 byggnadsställningar och 6 000 brandtätningar med över 140 000 mantimmar.

Västbergabron

Ny bro över stambanan och arbetet har krävt stor precision och ställt höga krav på säkerheten.