08 oktNyheter

RSG är nu STIB auktoriserade

Efter en väl genomförd revision är nu RSG auktoriserade hos STIB

För att erhålla kvalitetsstämpeln STIB Auktorisation skall medlemsföretaget uppfylla ställda krav och kvalitetskriterier som kännetecknar en modern, seriös och kompetent aktör inom ställningsbranschen. Utbildning och verksamhetsledning är centralt inom STIB Auktorisation.

Kriterier för STIB-auktorisation