02 sepNyheter

Högsta säkerhet med Franska räcken

Förmonterade skyddsräcken (Franska räcken) används vid byggnation av Tegnérstorn.

Genom att Layhers förmonterade skyddsräcke monteras från bomlaget under, vilket ersätter det ordinarie räckets överledare och mellanledare (två horisontalstag eller ett dubbelräcke), så finns det alltid ett skyddsräcke på nästkommande bomlag. Räcket monteras snabbt underifrån och ger en säkrare arbetsmiljö. Monteringen är tidseffektiv och skyddsräcket består endast av en räckesdel vilket ger färre komponenter under monteringen.